PON - PET: 07 - 20 | SUB: 07 - 15 (+387 51) 309 222info@deamedica.ba
20 godina
brige o pacijentima
#1 Specijalistički centar
u Republici Srpskoj
25.000+
zadovoljnih korisnika

Preregistrujte se u Deamedica porodičnu, pedijatrijsku i ginekološku ambulantu od 1. septembra do 31. oktobra

Iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske stižu novosti! Novim Pravilnikom o postupku ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu u Republici Srpskoj, utvrđeno je da svi osiguranici koji žele da promijene porodičnog ljekara, pedijatra ili ginekologa, to mogu uraditi u periodu od 1. septembra do 31. oktobra. 

Obavještenje iz Fonda prenosimo u cjelosti:

“Osiguranici koji žele iz bilo kog razloga da promijene porodičnog doktora, pedijatra ili ginekologa od ove godine mogu to da učine od 1. septembra, pa do 31. oktobra, ova novina predviđena je novim Pravilnikom  o postupku ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu u Republici Srpskoj koji je počeo da se primjenjuje.

Za razliku od ranijih godina kada je za promjenu pomenutih doktora bio predviđen period u trajanju od tri mjeseca (oktobar-decembar) od ove godine skraćen je period kada se mogu promijeniti ljekari, a sve u cilju efikasnijeg ugovoranja zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama. Naime, zahvaljujući ovim izmjenama, Fond će već početkom novembra imati egzaktne podatke o broju osiguranih lica u timovima porodične medicine, pedijatrije i ginekologije što će ubrzati potpisivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama za narednu godinu, budući da finansijski dio ugovora i zavisi od broja registrovanih osiguranih lica na primarnom nivou.

Napominjemo da je i u ovom skraćenom periodu, promjena pomenutih doktora omogućena na jednostavan način-  bez navođenja razloga. Potrebno je popuniti odgovarajuće obrasce kod novoizabranog doktora i ovjeriti ih u Fondu, a  kod novoizabranog doktora osiguranici mogu da odlaze na preglede od početka naredne godine.

Takođe, i dalje ostaje mogućnost, da građani mogu i i mimo za to predviđenog perioda, da promijene pomenute ljekare, ali tada je procedura malo komplikovanija i mora se imati opravdani razlog u skladu sa pomenutim pravilnikom.

Isto tako, Fond će javni poziv za kandidate za doktore medicine u timu porodične medicine ubuduće objavljivati u julu ili avgustu, za razliku do ranijih godina kada se ovaj poziv objavljivao u septembru.

Pored ove novine, novi pravilnik propisuje i rokove važenja uputnica za bolničko liječenje koja je izdata od strane službe hitne pomoći ili doktora medicine iz specijalističko-konsulativne  zdravstvene zaštite koja važi 24 časa od dana kreiranja. Isto tako, pravilnik je definisao da uputnica za medicinsku rehabilitaciju koja je izdata od strane porodičnog doktora ili pedijatra važi 30 dana od kreiranja uputnice.

Dakle, i dalje ostaje, kako je bilo predviđeno ranije pravilnikom, da uputnica koja je propisana od strane porodičnog doktora ili pedijatra za bolničko liječenje važi 30 dana, da uputnica za specijalističko – konsultativnu zdravstvenu zaštitu važi 180 dana, uputnica za dijalizni tretman u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi važi 12 mjeseci, a  usluge hemio terapije u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi osigurano lice ostvaruje na osnovu jedne uputnice izabranog doktora medicine u timu porodične medicine, bez obzira na broj i dinamiku ciklusa hemioterapije.”

Izvor: Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

Zašto odabrati Deamedica timove porodične medicine?

Ambulante porodične medicine u Zdravstvenoj ustanovi Deamedica su najbolji izbor za Vas, iz nekoliko razloga:

  • Kada ste registrovani u Deamedica tim porodične medicine, ne morate da čekate slobodan termin isključivo kod Vašeg porodičnog ljekara – možete doći u prvom slobodnom terminu kod bilo kojeg doktora porodične medicine.
  • Naša ustanova radi svakog radnog dana u dvije smjene od 07 do 20h, a subotom i pojedinim praznicima od 08 do 15h.
  • Svoje mališane starosti do 7 godina možete registrovati u našoj pedijatrijskoj ambulanti.
  • RTG i laboratorijske analize na primarnom nivou možete da uradite u našoj ustanovi uz plaćanje participacije. Ukoliko ste oslobođeni participacije navedene analize su potpuno besplatne.
  • CT dijagnostiku, magnetnu rezonancu, pregled otorinolaringologa i interniste, te ultrazvuk abdomena možete da uradite u našoj ustanovi sa uputnicom.

Svi osiguranici koji se registruju u Deamedica porodičnu ambulantu imaju potpuno ista prava kao i pacijenti bilo kojeg drugog Doma zdravlja u RS.

Pedijatrijska ambulanta

U pedijatrijskoj ambulanti ZU Deamedica ordiniraju dr Sanja Đukić Obradović i dr Slavica Bencuz

Pedijatrijska ambulanta radi svakim radnim danom u dvije smjene (od 07 do 20h), svim subotama (od 08 do 15h) i pojedinim praznicima. Deamedica pedijatrijska ambulanta obuhvata savjetovalište za djecu starosti do godinu dana, pregled zdrave i bolesne djece starosti do 6 godina, pregled pred vakcinu, pregled za upis u vrtić i druge zdravstvene usluge za vaše najmlađe. 

Pored redovnih pedijatrijskih pregleda, za mališane dostupni su i pregledi sljedećih supspecijalista: pedijatar kardiolog, pedijatar pulmolog alergolog, pedijatar gastroenterolog, pedijatar hematolog, pedijatar fizijatar, ORL specijalista, psiholog i logoped, kao i kompletna ultrazvučna i RTG dijagnostika, te ultrazvuk kukića. Spisak ljekara supspecijalista koji ordiniraju možete pogledati ovdje.

U našoj pedijatrijskoj ambulanti se po želji roditelja mogu pregledati i djeca do 15 godina, pod uslovom da su registrovana i u našoj porodičnoj ambulanti.

Ukoliko je dijete registrovano kod našeg pedijatra i porodičnog ljekara, sva laboratorijska dijagnostika na primarnom nivou, kao i RTG dijagnostika se može uraditi u našoj ustanovi sa uputnicom.

Pregled ORL specijaliste u našoj ustanovi je moguć uz uputnicu bez obzira na to u kojoj ambulanti je dijete registrovano.

Ginekološka ambulanta

U ginekološku ambulantu ZU Deamedica možete da se registrujete u tim dr Dragane Bojić Zrilić

Za više informacija kontaktirajte nas putem info@deamedica.ba , kontakt telefona 051 215 204 ili nam pišite putem društvenih mreža Instagram i Facebook.

Related Posts

Leave a Reply