PON - PET: 07 - 20 | SUB: 07 - 15 (+387 51) 309 222info@deamedica.ba
20 godina
brige o pacijentima
#1 Specijalistički centar
u Republici Srpskoj
25.000+
zadovoljnih korisnika

Laboratorija

Na obe naše lokacije se nalaze savremene, vrhunski opremljene laboratorije u kojima rezultate svojih analiza možete dobiti u rekordnom roku.

 • Hematologija sa koagulacijom
 • Kompletna biohemija
 • Hormonalni status i tumorski markeri
 • Alergologija
 • Screening testovi
 • Pregled urina
Deamedica Laboratorija Tim
Stručni tim laboratorije Deamedica

Laboratorija

Deamedica Laboratorija Tim
Stručni tim laboratorije Deamedica

Na obe naše lokacije se nalaze savremene, vrhunski opremljene laboratorije u kojima rezultate svojih analiza možete dobiti u rekordnom roku.

Dostupne analize:

 • Hematologija sa koagulacijom
 • Kompletna biohemija
 • Hormonalni status i tumorski markeri
 • Alergologija
 • Screening testovi
 • Pregled urina

Analiza krvi

Analiza krvi može da ukaže na metaboličke i druge poremećaje u organizmu jer svaki organ ima svoje specifične enzime, proteine ili druge organske molekule.

Krv prolazi kroz sve organe i na taj način se naše ćelije hrane, a u krvotok se izbacuju nepotrebni i štetni produkti metabolizma. Zato je svaka promjena u funkcionisanju organa vidljiva u krvotoku kroz promjenu koncentracije enzima, proteina, elektrolita i dr.

Analiza krvi se preporučuje, preventivno, jednom godišnje prije navršene pedesete godine života, a nakon toga svakih šest mjeseci.

U Zdravstvenoj ustanovi Deamedica možete da uradite: hematologiju sa koagulacijom, kompletnu biohemiju, hormonski status, tumor markere, alergotestove, te screening testove.

Kako se pripremiti za uzimanje krvi?

 • Preporučuje da se uzorci za analize daju u jutarnjim časovima, idealno između 7 i 9 h
 • Potrebno je da pacijent ne konzumira hranu najmanje 12 sati prije vađenja krvi
 • Potrebno je da ne konzumira duvanske proizvode ni alkoholna pića nekoliko sati prije vađenja krvi
 • U slučaju da pacijent uzima redovnu terapiju, potrebno je preskočiti jutarnju dozu, te terapiju uzeti nakon vađenja krvi

Hematološke analize

Hematologija se bavi izučavanjem krvnih ćelija (njihovog broja, veličine i morfologije) i krvne plazme, čime je moguće otkriti bolesti krvnih ćelija, ali i druga oboljenja koja utiču na njihovo stanje.

Najčešća hematološka analiza je kompletna krvna slika, koja se radi zbog procjene opšteg stanja organizma, kao dio rutinskog pregleda, te praćenja stanja kao što su anemija, leukemija, razni zapaljenski procesi, procjena uhranjenosti organizma i izloženosti otrovnim materijama.

Parametri kompletne krvne slike koje analiziramo su: leukociti, leukocitarna formula, eritrociti, hemoglobin, hematokrit, MCV (srednja zapremina eritrocita), MCH (prosječan sadržaj hemoglobina u eritrocitu), MCHC (prosječna koncentracija hemoglobina u eritrocirtu), RDW (širina distribucije volumena eritrocita), trombociti, MPV (srednja zapremina trombocita).

Uz kompletnu krvnu sliku se često radi i sedimentacija eritrocita, odnosno brzina kojom se krvne ćelije izdvajaju iz seruma, a služi za utvrđivanje upalnih procesa u organizmu.

Pored hematoloških analiza, veoma su važne i analize koagulacije krvi, u koje spadaju: vrijeme koagulacije, vrijeme krvarenja, protrombinsko vrijeme (PT), aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme (aPTT), D dimer, protein S, protein C.

Kompletna biohemija

Biohemijske analize krvi su metode za utvrđivanje opšteg zdravstvenog stanja organizma, ali i utvrđivanje postojanja potencijalnih stanja kao što su trudnoća, oboljenja bubrega, jetre, pankreasa, bolesti kostiju, nekroze i slično.

U biohemijske analize spadaju sljedeće analize:

 • šećera, masti, proteina, kreatinina, uree, bilirubina,
 • enzima (AST, ALT, GGT, ALP, AMY, itd.),
 • elektrolita,
 • mikroelemenata,
 • te analize iz oblasti imunohemije (analize hormona, tumorskih markera, virusna serologija),
 • analize zasnovane na specifičnim tehnikama kao što je na primjer masena spekrometrija.
Laboratorija Deamedica Banja Luka Analiza Krvi

Analize hormona

Laboratorijska analiza hormona, uz pregled endokrinologa, predstavlja najbolji način za utvrđivanje hormonskog statusa, odnosno eventualnog hormonskog disbalansa koji može negativno da utiče na stanje kompletnog organizma.

Hormoni su hemijske supstance koje predstavljaju produkt lučenja endokrinih žlijezda (žlijezde sa unutrašnjim lučenjem). Hormoni kroz krvotok dospijevaju do ciljnih tkiva i organa, a svaki ima svoju specifičnu funkciju, te je nosilac ključne poruke određenoj ciljnoj grupi ćelija.

Hormoni su odgovorni za kontrolu i balansiranje gotovo svih procesa u organizmu. Oni utiču na rast, razvoj, metabolizam, apetit, san, plodnost i seksualni nagon, kontrolišu naše raspoloženje i određuju kako se nosimo sa stresom.

Tumor markeri

Tumorski markeri su molekule koje se u većim koncentracijama nego što je normalno pojavljuju u krvi, urinu, i/ili tkivu pacijenata oboljelih od karcinoma. Tumorske markere proizvodi sam karcinom ili imuni sistem kao odgovor na prisustvo karcinoma ili nekog dobroćudnog stanja, a njihovo određivanje važno je za postavljanje dijagnoze, liječenja i praćenje terapijskog uspjeha.

U kombinaciji sa drugim pretragama, analiza tumorskih markera služi za: prevenciju, provjeru zdravih ljudi ili ljudi s većim rizikom za obolijevanje od karcinoma, uspostavljanje dijagnoze karcinoma, planiranje terapije, određivanje prognoze bolesti, praćenje procesa ozdravljenja i uspjeha terapije.

Ipak, mjerenje tumorskih markera samo po sebi nije dovoljno za dijagnozu karcinoma, jer tumorski markeri mogu biti povišeni i kod osoba s određenim dobroćudnim stanjima. Mnogi tumor markeri nisu specifični samo za jedan oblik karcinoma, već za više vrsta zloćudnih oboljenja. Takođe, tumorski markeri nisu povišeni kod svake osobe koja boluje od karcinoma, posebno u ranim fazama bolesti. Zbog toga tumorske markere treba posmatrati u kombinaciji sa drugim pregledima.

Alergologija

U dijagnostici alergijskih bolesti su, pored subjektivnog iskaza, najvažniji testovi na različite alergene ili grupe alergena.

Postoji nekoliko vrsta alergotestova: kožni testovi (prick, scratch, intradermalni), krvne pretrage i provokacijski testovi.

U ZU Deamedica možete da uradite testiranje na inhalatorne i nutritivne alergene. Testiranje se zasniva na semikvantitativnom određivanju specifičnih IgE antitijela na različite alergene. Za razliku od drugih alergijskih testova, ova vrsta testova ne izlaže pacijenta direktno alergenu i ne utiče na imuni sistem, te je pogodan i za djecu mlađu od 6 godina.

Laboratorija Deamedica Banja Luka
Laboratorija Zdravstvene ustanove Deamedica

Screening testovi

Screening testovi su testovi za provjeru postojanja određenih bolesti kod pojedinca, prije pojave simptoma. Specifični screening testovi mogu da se primjenjuju na određenu populaciju (trudnice, novorođenčad, adolescenti…) ili na rizične grupe unutar populacije (rizične grupe za kardiovaskularne bolesti, osteoporozu, nasljedne metaboličke bolesti, karcinome…).

Cilj ovakvih testova je rano otkrivanje bolesti i prevencija, a rade se u zavisnosti od životne dobi, porodične i lične anamneze, načina života i drugih faktora. Preporuka je da se pojedini screening testovi rade jednom godišnje, u konsultaciji sa ljekarima.

Pregled urina

Analiza urina je jedna od osnovnih laboratorijskih analiza za utvrđivanje opšteg stanja organizma i zdravlja urogenitalnog trakta.

Pregled urina podrazumijeva opis fizičkih i fizičko-hemijskih karakteristika urina (izgled, boja, miris, reakcija i specifična težina), hemijske analize (analize na proteine, šećer, ketonska tijela, urobilinogen, bilirubin, nitrite), te mikroskopski pregled mokraćnog sedimenta, odnosno taloga koji se dobije nakon centrifugiranja.

Za analizu se uzima srednji mlaz prvog jutarnjeg urina. Uzima se u sterilnu posudu koju ćete dobiti u laboratoriji ili kupiti u bilo kojoj apoteci. Uzorak urina je neophodno dostaviti u laboratoriju u roku od najviše sat vremena nakon uzimanja.

Važna informacija za sve pacijente registrovane u ZU Deamedica:

Svi osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, koji su registrovani u ambulantu porodične medicine u ZU Deamedica, laboratorijske analize na primarnom nivou mogu da urade u našoj ustanovi uz plaćanje participacije.

Odaberite najbolje za sebe i svoju porodicu!