PON - PET: 07 - 20 | SUB: 07 - 15 (+387 51) 309 222info@deamedica.ba
20 godina
brige o pacijentima
#1 Specijalistički centar
u Republici Srpskoj
25.000+
zadovoljnih korisnika

Prof. dr Vladislav Vukomanović: Specifičnost kardioloških pregleda prije rođenja bebe i tokom njenog djetinjstva

Prof. dr Vladislav Vukomanović: Specifičnost kardioloških pregleda prije rođenja bebe i tokom njenog djetinjstva

Prof. dr Vladislav Vukomanović je cijenjeni pedijatar kardiolog, sa Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta „Dr Vukan Čupić“, sa Novog Beograda. Vjerovatno su mnogi od vas čuli za tu eminentnu zdravstvenu ustanovu, jednu od poznatijih i najvećih na Balkanu.

Dr Vukomanović ordinira u Zdravstvenoj ustanovi Deamedica svakog mjeseca, gdje radi kardiološke preglede djece, ali i fetalnu ehokardiografiju, odnosno ultrazvukom pregleda srce Vaše bebe dok je ona još uvijek u stomaku.

U nastavku pročitajte naš razgovor sa dr Vukomanovićem.

Fetalna ehokardiografija

Doktore, možete li nam objasniti koje je Vaše područje djelovanja i zašto je specifično?

Oblast mog užeg delovanja je upravo pedijatrijska kardiologija, između ostalog i fetalna ehokardiografija, koja predstavlja značajnu dijagnostičku metodu u otkrivanju urođenih srčanih mana kod bebe dok je još u stomaku.
Zašto je to važno? Zašto je važno da skoro svaka trudnica ima pregled kardiologa koji se specifično bavi fetalnom ehokardiografijom? Pre svega, zato što su to najčešće urođene anomalije ploda, pored onih koje obuhvataju centralni nervni sistem, odnosno mokraćne i genitalne puteve. Znači, urođene srčane mane najčešće otkrivamo kod beba u stomaku, kod takozvanog fetusa, u određenoj fazi razvoja bebe u stomaku.

Zašto je važno da se tako rano, prije rođenja pregleda srce?

Vrlo je važno na vreme otkriti urođenu srčanu manu, jer se tako daje se prostor da se izvrše neke druge analize, neka druga ispitivanja, da se proceni da li postoje udružene anomalije, drugih organskih sistema pored srca, zatim da se urade genetske analize, koje će nam u velikoj meri reći, i da kažem proreći, sudbinu i tok bolesti deteta kada se eventualno bude rodilo.

Ukoliko se otkrije urođena srčana mana, moj zadatak je da roditeljima, odnosno trudnici i njenom suprugu, predstavim značaj te urođene srčane mane. Kako se ona eventualno leči, kakav je postupak neposredno posle rođenja i šta može da se očekuje u nekoj skorašnjoj ili nekoj daljoj budućnosti.

Nažalost neke urođene srčane mane kod fetusa, kod bebe u stomaku, naročito udružene sa genetskim anomalijama i drugim anomalijama organskih sistema mogu da dovedu do toga da se desi i spontani pobačaj, a i nekada tudnica i njen partner izraze želju da se prekine trudnoća.

Na nama lekarima nije da savetujemo da li će prekinuti trudnoću ili ne, na nama je da im detaljno približimo prirodu oboljenja koje ima njihovo dete i šta ga čeka kada je riječ o lečenju i njegovim daljim aktivnostima, ukoliko se bude rodilo.

Kada se radi fetalna ehokardiografija?

Fetalna ehokardiografija se najčešće radi između 18. i 20. nedelje trudnoće. Ukoliko postoji sumnja na postojanje urođene srčane mane ili poremećaj srčanog ritma, beba može da ima veoma brz puls – preko 250 ili 300 otkucaja u minuti. To je vrlo važna indikacija za fetalnu ehokardiografiju, jer omogućava pravovremeno lečenje poremećaja srčanog ritma i ubrzanog rada srca.

Takođe, ukoliko je potrebno, pregledi se ponavljaju na nekoliko nedelja, prati se kako beba toleriše urođenu srčanu manu ili oboljenje i na osnovu toga se donose neki zaključci šta posle rođenja deteta, odnosno kako ono treba da se leči.

Nekada je potrebno neposredno posle porođaja primeniti određene terapijske mere – davanje određenih lekova koji omogućavaju da dete preživi taj veoma, veoma osetljiv i težak period tranzicije iz perioda kada je ono u stomaku, u period života nakon rođenja.

Davanje tih lekova i preduzimanje tih postupaka može da omogući preživljavanje deteta. Pravovremeno upućivanje u ustanovu koja se bavi lečenjem urođenih srčanih mana ili poremećaja srčanog ritma daje šansa detetu da se izleči, te da imamo zdravo dete koje može da se bavi svim fizičkim aktivnostima koje period ranog detinjstva, odnosno školskog deteta traži samo po sebi.

Kako izgleda sama fetalna ehokardiografija?

Fetalna ehokardiografija je pregled koji se obavlja na ehokardiografskom aparatu poznatom svakoj trudnici, uz primenu sonde i gela koji se nanosi na površinu sonde, odnosno stomaka trudnice. Pregled može da traje od 15 minuta pa nekada i do 45 minuta ukoliko je beba “nemirna” ili ukoliko se otkriju neki elementi oboljenja koji zahtevaju sistematičnije i detaljnije praćenje i procenu.

Pregled može da se ponovi u roku od nekoliko nedelja, ukoliko postoje razlozi za to, a najčešći razlozi za to jesu upravo poremećaji srčanog ritma, kada je potrebno praćenje deteta i njegovog srčanog rada kroz nekoliko nedelja. Takođe, ukoliko se otkrije neka strukturna anomalija u periodu kada je beba u stomaku, uvek postoji mogućnost da se ta anomalija vremenom sama reši i da stvari budu značajno bolje. Nažalost, kod nekih srčanih mana, stanje može da bude i značajno gore i da ti dodatni pregledi ukažu na popuštanje srca, te se radi na planiranju porođaja, koji nekada mora da se obavi i pre planiranog termina.

Da li postoje bilo kakve kontraindikacije za ovaj pregled?

Nema nikakve kontraindikacije za izvođenje ili ponavljanje ovih pregleda. Za sve dijagnostičke procedure su rađene mnoge studije i utvrđeno je da ultrazvučni pregledi i magnetna rezonanca ne ostavljaju nikakve posledice i nemaju štetan efekat ni na trudnicu ni na plod. Shodno tome, fetalna ehokardiografija može slobodno da se radi i više puta u trudnoći.

Šta Vas trudnice, odnosno budući roditelji, najčešće pitaju tokom pregleda?

Prvo moram da naglasim da sam pregled po trudnicu mora da bude prijatan, a tome doprinosi doktor koji ga radi.

Ono što sam primetio radeći fetalnu ehokardiografiju dugi niz godina je da vas trudnice detaljno posmatraju, gledaju vašu mimiku, kakvi su vam pokreti očiju i pokušavaju da odgonetnu šta je to sa njihovom bebom. Ozbiljan izraz lica može veoma da uznemiri trudnicu.

Znajući za tu situaciju, potrebno je objasniti da fetalna ehokardiografija nije jednostavna metoda. Beba se nalazi u jednom ograničenom prostoru, u kojem može da zauzme različite položaje – kao što je leđni ili da bude okrenuta ka Vama stomakom tj. grudima. Može da ima bilo koji položaj koji joj odgovara, a da pri tome taj položaj ne odgovara ovom pregledu i ljekaru koji ga izvodi.

U svakom slučaju, pregled traje izvesno vrijeme, to je u proseku 15 minuta ukoliko je sve u redu i ako su uslovi za pregled dobri, pa do 45 minuta ili čak 1 sat.

Često pitanje tokom pregleda, koje ćemo uvek zanemariti, je kojeg je pola beba. Mi prilikom ovog pregleda ne gledamo pol, a srce bebe dečaka i devojčice je potpuno isto, tek posle rođenja se malo menja.

Ono što trudnice žele da čuju poslije završenog pregleda je da li je, pre svega, sa njihovom bebom sve u redu. Važno je da im detaljno objasnimo, ako postoji neki defekt na pretkomorskoj ili komorskoj pregradi, neka suženja na krvnim sudovima, kakve su posledice koje takva strukturna anomalija ili srčana mana ima po dete posle njegovog rođenja.

Takođe, roditelji često pitaju da li će njihovo dete moći da se bavi sportom – potvrdan odgovor im donosi olakšanje jer tako shvate da ono što dete ima nije preterano složeno stanje ili im potvrđuje da je nalaz potpuno normalan.

Treba biti sistematičan i detaljan i, ukoliko je neophodno, nekoliko puta ponoviti odgovor na pitanje koje trudnica postavlja, s obzirom da je svako različito fokusiran na pregled koji se obavlja i moguće je da ne čuje svaku rečenicu koju ste izgovorili. Treba ponavljati, ohrabriti ih da postavljaju pitanja, do trenutka kada im sve stvari nisu potpuno jasne, kako bi ordinaciju napustile što bezbrižnije.

Dječija kardiologija u odnosu na kardiologiju kod odraslih

Sada ćemo se fokusirati na samu dječiju kardiologiju – po čemu je ona specifična?

Dečija kardiologija je po mnogo čemu različita u odnosu na adultnu kardiologiju. To i nije teško shvatiti s obzirom da se ovde radi o deci uzrasta od prvog dana ili još i pre rođenja deteta, pa do 18. godine života i odrastanja.

Ono što se javlja u periodu odrasle osobe i ono što se javlja u dečijem uzrastu se sasvim razlikuje kada je reč o srcu i njegovim oboljenjima, a slično je i sa drugim sistemima organa. Najvažnija i najznačajnija sfera različitosti dečijeg uzrasta i uzrasta odraslih jesu urođene srčane mane.

Urođene srčane mane se najčešće otkrivaju ili fetalnom ehokardiografijom o kojoj smo govorili ili u dečijem uzrastu, a poželjno da to bude što ranije.

Nažalost, neke urođene srčane mane se otkriju i kod odraslih osoba. To je neka spona i zajednička patologija urođene srčane mane kod dece i sve veći broj odraslih sa urođenim srčanim manama.

Dakle, urođene srčane mane kod odraslih su posebna kardiološka disciplina, koja zahteva angažovanje pedijatrijskog kardiologa isto kao i adultnog kardiologa, jer se tu prepliću osobenosti i dečijeg doba kada je reč o urođenim srčanim manama, ali i neke druge patologije tipične za odrasle osobe, kao što je postojanje visokog pristiska, povećanih masnoća u krvi, itd.

Neke oblasti su relativno slične, a to su upalne bolesti srca, takozvani miokarditis, zatim upalne bolesti srčane maramice, to su perikarditisi i endokarditisi – veoma teška oboljenja. Na sreću, ova oboljenja se ne viđaju tako često.

Takođe, ono što interventni kardiolozi često rade kod odraslih bolesnika su svima poznati stentovi. Ti isti stentovi se primenjuju i u dečijem uzrastu, ali na drugim, većim krvnim sudovima i na način koji je nešto različit nego u adultnoj populaciji.

Značajna je razlika između dečije i adultne kardiologije, i zato se lekari dominantno bave ili pedijatrijskom kardiologijom ili se dominantno ili u potpunosti bave adultnom kardiologijom, gde je najčešća patologija visok arterijski pritisak, angina pectoris, i oboljenja koronarnih arterija. Dakle, sličnosti postoje, ali i velike razlike.

Dr Vukomanović ordinira u Zdravstvenoj ustanovi Deamedica svakog mjeseca, a svoj termin za fetalnu ehokardiografiju ili kardiološki pregled deteta možete zakazati putem kontakt forme na ovom linkuFacebook-aInstagram-a, email adrese info@deamedica.ba, ili brojeva telefona: 051 215 204 i 051 241 200.

Related Posts