Porodična medicinaPorodična medicina spada u red kliničkih specijalizacija, koja bi trebala da bude mjesto prvog kontakta pacijenata sa sistemom zdravstvene zaštite. Koncipirana je tako da pruža sveobuhvatne usluge svim članovima porodice, bez obzira na vrstu zdravstvenog problema, starosnu dob ili pol.

Specijalisti porodične medicine nose se sa zdravstvenim problemima u njihovim fizičkim, psihološkim, socijalnim i kulturološkim dimenzijama. Njegujemo pristup koji je orijentisan prema pacijentu i kojeg karakteriše stvaranje bliske veze između doktora i pacijenta. Ona promoviše dobro zdravlje i dobro opšte zdravstveno stanje kroz odgovarajuće, sigurne i djelotvorne intervencije i aktivnosti.

Ukoliko još nemate porodičnog doktora ili želite da ga promijenite, učinite to na vrijeme i registrujte se u naše timove porodične medicine. Potrebno je da lično dođete u našu ustanovu i potpišete odgovarajuće formulare, koje dalje šaljemo u nadležne službe Fonda zdravstvene zaštite RS.

Proces prve registracije je stalan tokom cijele godine, a u zadnja dva mjeseca u svakoj kalendarskoj godini svaki građanin ima pravo da promijeni doktora porodične medicine po svom izboru.

Odaberite najbolje za sebe i svoju porodicu. Pridružite se najboljim timovima Deamedice!