Nova poslovna jedinica

about
Web stranica Deamedice
February 8, 2017

Sa radom je počela naša nova poslovna jedinica – Medicinska elektronika. Na skoro 2.500 kvadratnih metara smještene su ordinacije sa najsavremenijom dijagnostičkom opremom, laboratorije i ostali sadržaji, koji nivoom usluga i tehničkom opremljenošću stoje uz rame sa najpoznatijim zdravstvenim centrima u regionu.

U okviru poslovne jedinice rade i timovi porodične medicine, kod kojih svi naši registrovani pacijenti mogu potražiti zdravstvene usluge koje su ugovorene sa Fondom zdravstvene zaštite RS.