VIPPoseban VIP (Very Important Person) status mogu zatražiti svi naši pacijenti koji imaju posebne zahtjeve za zdravstvenim uslugama. Ako želite posebnu privatnost, odvojene termine za konsultacije, preglede ili intervencije, obratite nam se. Popunite ponuđeni formular i pošaljite, a naše osoblje će vas kontaktirati u najkraćem vremenu.

Molimo vas da u formular unosite tačne i potpune podatke, jer nepotpune prijave nećemo uzimati u razmatranje.