Usluge

Ambulante u našem specijalističkom centru


U našoj zdravstvenoj ustanovi rade vrhunski stručnjaci različitih specijalnosti. Na raspolaganju su vam:

Internistička ambulanta

Pregled interniste
EKG
Holter krvnog pritiska
Ultrazvuk abdomena

Kardiološka ambulanta

Pregled kardiologa
EKG
Ultrazvuk srca
Holter EKG
Holter krvnog pritiska
Ergometrija


Hematološka ambulanta

Pregled hematologa
Ultrazvuk abdomena
Periferni razmaz

Gastroenterološka ambulanta

Pregled gastroenterologa
Gastroskopija
Proktoskopija
Rektoskopija
Kolonoskopija
Biopsija sa PH verifikacijom


Infektološka ambulanta

Pregled infektologa

Endokrinološka ambulanta

Pregled endokrinologa
Ultrazvuk štitne žlijezde

Ginekološka ambulanta

Ginekološki pregled
Ultrazvuk
Papa nalaz
VS
Kolposkopija
Biopsija PVU
Serklaž
CTG
Amniocenteza
Dabl test
Tripl test

Pedijatrijska ambulanta

Pregled pedijatra
Savjetovalište za djecu
Sistematski pregledi
Ljekarska uvjerenja za upis u vrtić
Inhalacije

Saznajte više

Pedijatrijsko-gastroenterološka ambulanta

Pregled dječijeg gastroenterologa
UZ adomena za djecu

Urološka ambulanta

Pregled urologa
Ultrazvuk urotrakta
Ultrazvuk testisa


Hirurška ambulanta

Abdominalna hirurgija
Vaskularna hirurgija
Torakalna hirurgija
Estetska hirurgija

Nefrološka ambulanta

Pregled nefrologa
Ultrazvuk abdomena (bubrega i urotrakta)

Neurološka ambulanta

Pregled neurologa
TCCD - color dopler krvnih sudova glave i vrata

Otorinolaringološka ambulanta

Pregled ORL
Audiometrija
Timpanometrija
Direktoskopija laringsa
Otomikoskopija
Otomikoskopija sa aspiracijom
Ispiranje uha
Aplikacija lijeka


Dermatovenerološka ambulanta

Pregled dermatovenerologa
Dermoskopija
Krioterapija
Terapija radio talasima
Termokauterizacija
Biopsija sa PH verifikacijom

Ambulanta nuklearne medicine

Pregled specijaliste nuklearne medicine
Ultrazvuk štitne žlijezde
Punkcija štitne žlijezde

Radiološka ambulanta

Ultrazvuk abdomena
CT dijagnostika
RTG dijagnostika
Mamografija
Ultrazvuk abdomena
Ultrazvuk dojki
Ultrazvuk štitne žlijezde
Ultrazvuk mekih tkiva
TCCD - color dopler krvnih sudova glave i vrata
Color dopler krvnih sudova vrata
Color dopler krvnih sudova nogu
Color dopler krvnih sudova ruku
Color dopler renalnih arterija
Ultrazvuk kukova
Ultrazvuk testisa

Ortopedska ambulanta

Pregled ortopeda
Ultrazvuk kukova
Punkcije i blokade


Logopedska ambulanta

Logopedski individualni tretman

Ambulanta nutricioniste

Pregled nutricioniste
Mjerenja
Izrada jelovnika

Saznajte više

Ambulanta medicine rada

Sistematski ljekarski pregledi - prethodni i periodični
Ljekarska uvjerenja o radnoj sposobnosti – opšta radna sposobnost
Ljekarska uvjerenja o radnoj sposobnosti- radna mjesta sa povećanim rizikom
Ljekarska uvjerenja za vozače A, B, C, i D kategorije
Ljekarska uvjerenja za boravak
Ljekarska uvjerenja za rad na brodu
Ljekarska uvjerenja za školovanje

Saznajte više

Ambulanta porodične medicine

Pregledi
Terapije

Saznajte više