Pedijatrijska ambulanta

nutri1
Nutricionistička ambulanta
February 8, 2017
Porodična medicina
October 19, 2017

U okviru naše ustanove radi i specijalistička pedijatrijska ambulanta, koja za djecu registrovanu u svom timu pruža besplatnu zdravstvenu zaštitu, uz ovjerenu zdravstvenu knjižicu.

Ona obuhvata savjetovalište za djecu starosti do godinu dana, pregled zdrave i bolesne djece starosti do 7 godina, pregled pred vakcinu, pregled za upis u vrtić…

U toku je registracija djece u naš pedijatrijski tim. Ne oklijevajte, jer u vašim brigama i radostima sa vašim djetetom niste sami. Tu smo da vam pomognemo!