Nutricionistička ambulanta

vene1
Laserska operacija vena
February 8, 2017
Pedijatrijska ambulanta
October 19, 2017

Nutricionizam je nauka o ishrani, koja se bavi proučavanjem odnosa čovjeka i hrane koju on svakodnevno unosi u svoj organizam. Osim toga, on proučava i sve pojave koje prate određene režime ishrane, a koje mogu da se reflektuju i na sociološke, psihološke, fiziološke i druge aspekte čovjekovog življenja.

Sve više dobija na značaju, jer veliki broj ljudi prepoznaje potrebu da se hrani zdravije i u skladu sa svojim aktivnostima. Istraživanja iz ovog područja imaju vodeću ulogu u shvatanju mnogih procesa vezanih za ishranu i pojavu bolesti i poremećaja, ali i u shvatanju uloge ishrane u modeliranju genetskog potencijala čovjeka.

U našoj nutricionističkoj ambulanti potražite savjete naših stručnjaka, obezbijedite sebi potpuno prilagođene programe ishrane, kontrolu i sve drugo što će poboljšati kvalitet vašeg života. Na raspoganju smo svima vama koji želite da pozitivno utičete na vaše zdravlje, regulišete tjelesnu masu, maksimalno iskoristite svoj tjelesni potencijal, umanjte stres ili udovoljite vašim posebnim prehrambenim potrebama. Javite nam se!