Najčešća pitanja


11. Koliko dugo treba čekati rezultate pretraga (nalaza) krvi i urina?
Nalazi krvi i urina se čekaju od 10 minuta do nekoliko dana, zavisno od vrste pretraga koje treba uraditi.
22. Da li su vaše zdravstvene usluge dostupne i u poslijepodnevnim časovima?
Ordinacije na obe naše lokacije rade radnim danima od 7 do 20 časova, a po potrebi određeni pregledi se obavljaju i poslije tog vremena. Subotom radimo od 7 do 15 časova, a nedjelja je neradni dan.
33. Koliko dugo treba čekati na rezultate PAPA testa?
PAPA nalaz uglavnom bude gotov već sljedeći dan ili za nekoliko dana, zavisno od toga da li je potrebna dodatna analiza.
44. Da li vaši doktori, pored Banjaluke, ordiniraju i u nekim drugim gradovima?
Naši doktori ne ordiniraju u drugim gradovima, niti obavljaju kućne posjete. Izuzetak su naši pacijenti porodične medicine, kada stanje pacijenta zahtijeva kućnu posjetu.
55. U kojim terminima je dostupna usluga izdavanja ljekarskih uvjerenja?
Ljekarska uvjerenja izdajemo svakodnevno.
66. Da li je za izdavanje ljekarskog uvjerenja potrebno prethodno zakazivanje? Kakve su procedure?
Kod izdavanja ljekarskih uvjerenja ponekad je potrebno angažovanje nekoliko doktora različitih specijalnosti, zavisno od namjene ljekarskog uvjerenja. Inače, preglede za ljekarska uvjerenja je potrebno zakazati na naše brojeve telefona 051 241 222 ili 215 204.
77. Na koji način je moguće zakazati pregled u vašoj ustanovi?
Zakazivanja pregleda možete obaviti lično u našim centrima, preko telefona navedenih u kontaktima ili preko e-maila info@deamedica.ba, uz potvrdu informacija koje ste poslali.
88. Kojim linijama gradskog prevoza možemo doći do vas?
Pored naših objekata prolaze linije gradskog saobraćaja 13B, 13P, 17A i 19. Autobusi staju neposredno ispred zgrade Medicinske elektronike. Radi vašeg lakšeg snalaženja, postavili smo mapu sa označenim lokacijama naših centara.
99. Na koji način možemo dobiti informacije o rasporedu rada naših doktora?
Sve informacije o rasporedu rada naših doktora možete dobiti pozivom na naše brojeve telefona (051) 241 222, 215 204, 309 221 i 309 222.